Nečekej na to, až se začneš počůrávat.

10.05.2024

Čekání na potíže není tím správným přístupem k péči o své ženské zdraví. Často slyším od žen větu: "To nepotřebuju, nemám žádné potíže." Avšak potíže mohou přijít nečekaně a je lepší být připravená. Kromě toho, ne všechny potíže jsou zjevné nebo hmatatelné.

Další častou stížností žen je nedostatek zájmu o sex nebo frustrace spojená s menstruačními cykly. Některé ženy se naučily přizpůsobovat své aktivity podle svého menstruačního cyklu, ať už se jedná o PMS nebo období menstruace. Běhání nebo jiná fyzická aktivita může být způsob, jak se s těmito obtížemi vyrovnat, ale co když existuje další cesta?

Co kdyby relaxace svalů pánevního dna mohla být klíčem k řešení těchto problémů? Možná je čas přehodnotit přístup k péči o své tělo a zjistit, že i relaxace pánevního dna může přinést úlevu od bolesti hlavy, zlepšení sexuálního zdraví a celkový pocit pohody. Není to jen o posilování, ale také o uvolnění.

Pánevní dno jako náš kompas

Pánevní dno, jako navigační nástroj v životě ženy, může být velmi významné. Když ho "pevně držím" v rukou, cítím se spjatá s vlastním tělem a schopna reagovat na životní výzvy s jasností a vnitřní silou. Je to jako mít kompas, který mi ukazuje správný směr - kdy je čas zastavit a kdy vyrazit vpřed.

Proč si myslím, že pánevní dno můžeme přirovnat k kompasu?

Z fyziologického hlediska je pánevní dno klíčovou součástí hlubokého stabilizačního systému našeho těla. Když nefunguje správně, celý systém může ztratit stabilitu, což se může projevit nejen fyzicky, ale i emocionálně.

Emoce mohou být jako vítr, který ovlivňuje směr našeho života. Když jsme propojené se svým pánevním dnem, můžeme lépe reagovat na tyto výkyvy a zůstat klidné i v turbulentních časech. Naopak, pokud ztratíme kontakt s tímto důležitým centrem, můžeme se cítit zmatené a ztracené.

Energie je dalším důležitým aspektem. Když zanedbáváme péči o své pánevní dno, můžeme se cítit oddělené, zranitelné a slabé. Nedostatek této spojitosti může vést k tomu, že se cítíme manipulovatelné a ztrácíme směr ve prospěch ostatních, ne našeho vlastního blaha. Je důležité posilovat vztah s tímto centrem a poskytnout mu potřebnou pozornost pro udržení rovnováhy v našem životě.

Jak vzít tedy kormidlo do vlastních rukou a udávat směr?

  • Seznam se s pánevním dnem:

Prvním krokem k posílení spojení s pánevním dnem je pochopení jeho anatomie, uložení a funkce. Existuje mnoho cviků a technik, které mohou pomoci posílit tuto oblast. Ne všechny jsou však ženě prospěšné. Pro ženu by mělo být zásadní porozumět této části těla a umět si vybrat cviky pro sebe vhodné.

  • Mindfulness a meditace:

Vědomá přítomnost a meditace mohou být užitečné při každodenním posilování spojení mezi tělem a myslí. Pravidelná meditace může pomoci zvýšit povědomí o pánevním dnu a uvolnit napětí v této oblasti.

  • Pravidelné "cvičení ":

Slovo cvičení ráda zaměňuji za AKTIVACI. Stejně jako každá jiná část těla, i pánevní dno potřebuje pravidelnou péči, jakési zfunkčnění. Aktivace zaměřená na posilování a uvolňování svalů pánevního dna může vést k lepšímu zdraví a pohodě.

  • Odborná pomoc:

Pokud máš problémy s pánevním dnem nebo s některými z jeho funkcí, není ostudou požádat o pomoc odborníka. Fyzioterapie, urogynekologie, osteopatie a specialisté na zdraví pánve a pánevního dna mohou poskytnout cenné rady a vhodná cvičení zaměřená na Tvé konkrétní potřeby.

  • Sebedůvěra a komunikace:

Důležitou součástí péče o pánevní dno je také sebedůvěra a schopnost komunikovat o svých potřebách a přáních. Mít jasno ve svých hranicích a umět je sdělit může vést k lepšímu sexuálnímu zdraví a celkovému pocitu pohody.

  • Praxe a trpělivost:

Posilování spojení s pánevním dnem může být procesem, který vyžaduje čas a trpělivost. Je důležité být trpělivá a pravidelně se této oblasti věnovat, abys dosáhla optimálního ženského zdraví a pohody.