Díky kombinaci tělesných cvičení, mentální, emoční práce a magical coaching dosáhneš dlouhotrvajících výsledku za co nejmenšího úsilí. 


- Naučím Tě techniku

- Pomůžu Ti najít smysl a Tvé proč vytrvat

- Povedu Tě k vlastní zpětné vazbě

- Ukotvíme společně ve Tvé každodennosti

Jsem západně myslící fyzioterapeutka pracující z poselstvím z hloubky. 

Stop bolestem, stop udřeným tělům ve fitku, stop pochybnostem, co pro sebe zvolit, kdy a co cvičit.

Naučím Tě jednoduše uvolnit a zároveň aktivovat Tvé tělo na těch správných místech tak, jak je mu přirozené.

     Spirála jako symbol propojení,                              zcelení, komunikace.

Magie těla ve spirále

Fascinují mě přístupy, které dávají tělu samotnému prostor pro jeho vlastní zotavení, samoléčení, nastartování, pro přirozenou aktivitu z něj vycházející.

Spiral dynamik, SM sytém, fluidní pohyb, Škola pánevního dna, klasická fyzioterapie - funkční anatomie, pradávná ženská cvičení, moudrost vlastního těla.

Všechny tyto přístupy vycházejí z přirozenosti těla tak, jak je počátečně nastavené k fungování. Zároveň respektují bod, v němž se nacházímš a dávají možnost k přirozené regeneraci a znovunapojení se na tělo, život, Zemi, cykly (a to zvláště pro ženu).

Magie ženského těla

Jako žena se do těla rodím skrze ženské tělo a jako žena opět skrze své tělo nový život rodím.

mé tělo = můj život, můj život = mé tělo

Mé tělesné prožívání koresponduje s mým životem, zcela určuje kvalitu mého ženského žití a bytí.

Nabízím Ti kouzlo magie jednoduchosti a každodennosti.

Jemná, hluboká, laskavá a trvalá  péče.