Magie ženského těla

Jako žena se do těla rodím skrze ženské tělo a jako žena opět skrze své tělo nový život rodím.

mé tělo = můj život, můj život = mé tělo

Mé tělesné prožívání koresponduje s mým životem, zcela určuje kvalitu mého ženského žití a bytí.

Nabízím Ti kouzlo magie jednoduchosti a každodennosti.

Díky kombinaci tělesných cvičení, mentální, emoční práce a magical coaching dosáhneš dlouhotrvajících výsledku za co nejmenšího úsilí. 

Jsem západně myslící fyzioterapeutka pracující s poselstvím z hloubky. 

S jakými tématy pracuji:

- cítíš se vyprahlá a nevíš jak dál

- Tvé emoce jsou pro Tebe časovaná bomba

- točíš se v kruhu a nedaří se Ti volit si priority

- cítíš se zahlcená a v chaosu

- Tvůj intimní život strádá a Tvé tělo je necitlivé či nemocné

- víš, že chceš něco jinak, ale nevíš jak a kudy, ...

Z čeho vycházím a čerpám

Fascinují mě přístupy, které dávají tělu samotnému prostor pro jeho vlastní zotavení, samo-léčení, nastartování, pro přirozenou aktivitu z něj vycházející.

Fluidní pohyb, Škola pánevního dna, Spiral dynamik, SM sytém, klasická fyzioterapie - funkční anatomie, pradávná ženská cvičení, moudrost vlastního těla.

Všechny tyto přístupy vycházejí z přirozenosti těla tak, jak je počátečně nastavené k fungování. Zároveň respektují bod, v němž se nacházíš a dávají možnost k přirozené regeneraci a znovu napojení se na tělo, život, Zemi, cykly (a to zvláště pro ženu).

Jemná, hluboká, laskavá a trvalá péče.

Magie těla ve spirále

Kruhy a spirály života jsou od sebe neodlučitelné, avšak nemají stejný význam. Ve vývoji nám brání kruhy nepochopení. Pochopení znamená, že se kruh promění ve spirálu.  


Představte si obrazně, jak chodíte stále v kruhu, řešíte jeden a ten samý problém, chodíte kolem dokola, dokud nesplynete s problémem a nevyřešíte jej. V tom okamžiku vyjdete z kruhu a pokračujete ve spirále, váš život se posouvá vpřed. 

V dalším (životním) bodě se na spirále času opět zastavíte, zde je pro vás připravena další "smyčka" poznání, vnitřního sebe-obohacení. Jak dlouho v tomto bodě na časové ose zůstanete, jak dlouho budete opět chodit v kruhu, než situaci přijmete a pochopíte, než vyjdete a posunete se zase po spirále dál, záleží na vašem uvědomění, na schopnosti transformovat se.

     Spirála jako symbol propojení, zcelení, komunikace.